preloadingpreloadingpreloading


OBJEDNÁNÍ
 
na programy pro rodiče s dětmi

Nabídka práce


25. 5. beseda
Už můžu do práce?!

31. 5. tvoření ke Dni dětí

8. 6. - 29. 6. kurz
Jak se vrátit do práce

9. 6. Noc kostelů

20. 6. beseda
Kdy jít k lékaři?

26. 5. biblické tance

Kalendář akcí ke stažení

Chcete být mailem informováni
o dění u nás?
Zaregistrujte se  
 

Facebook


Dětem

Dětem se dobrovolníci věnují ve službách Kamarád, Pohádky a Tvoření.

Kamarád
Na co se vás rodiče zeptají, když přijdete domů ze školy? U nás to bylo každý den to samé: jak bylo ve škole?
Co jsi dostal za známky? Jaké máš úkoly?... Otravné, že jo...
Ale představte si, že se vás na to nikdo nezeptá.
Že s vámi nikdo doma neudělá domácí úkoly. Nebo že se nemáte komu svěřit, že nemáte ve třídě žádného kamaráda nebo hůř, že se k vám spolužáci nechovají hezky.
A možná ani vy k nim, protože se snažíte vynutit si jejich pozornost a nejdete na to holt dobrou cestou...

Ve službě Kamarád se dobrovolníci stávají kamarády pro děti, které mají nějaké problémy a potřebují pomoc.
Třeba právě s těmi úkoly nebo s učením. Nebo se někomu svěřit se svým trápením. Nebo zkrátka s někým trávit volný čas.
S někým, kdo by je povzbudil, kdo by jim pomohl s domácími úkoly, dal jim najevo svůj zájem a motivoval je.
A to dělají dobrovolníci.

Dobrovolníci se s dětmi pravidelně schází (většinou jednou týdně zhruba na hodinu, buď v Centru pro rodinu, nebo v místě bydliště dítěte, případně na základní škole, kam dítě dochází), učí se s nimi, povídají, hrají hry a tak dítě povzbuzují a pomáhají mu nabývat zdravé sebejistoty.
Stávají se tak jejich kamarády, kteří na ně mají čas, věnují se jim, kterým se mohou svěřit, s kterými si mohou hrát a rozvíjet svoje schopnosti.

Staňte se pro kamarádem pro někoho, kdo kamaráda potřebuje!

Pohádky
Byli jste někdy jako malí v nemocnici? Je to dost hrozné, co? Být jako malý nemocný a zavřený někde sám bez rodičů...
Aby se dětem na dětském oddělení v jihlavské nemocnici trochu ulevilo a zapomněly na svou bolístku, chodí za nimi naši dobrovolníci. Obejdou je na pokojích, zahrají si s nimi hry, popovídají si s nimi, pohrají si s maňásky, zahrají jim pohádku... Zkrátka je nějak příjemně rozptýlí a ukrátí a jim čas, který musí trávit v nemocnici.
A hned je toho bolení a smutku v nemocnici o něco míň!

Dobrovolníci chodí na dětské oddělení buď ve dvojici (případně trojici i větší skupince) nebo samostatně, jak se komu chce. V pravidelný čas a frekvenci, jaká komu vyhovuje.
Pojďte pomoci dětem v nemocnici zapomenout na jejich trápení!

Tvoření
Naše organizace Centrum pro rodinu Vysočina pořádá jednorázové akce pro rodiny s dětmi.
Jedná se například o dětský karneval, Senohraní, Rodiče rodičům a podobně.
Na různých podobných akcích se také spolupodílíme nebo na nich nějakým způsobem pomáháme. Jde například o Pouť na Jáském kopečku, Noc kostelů, akce v Zoologické zahradě Jihlava, spolupracujeme s jihlavskou Charitou apod.
očně pořádáme nebo se zapojujeme do zhruba 15ti takových akcí.

Při přípravě i pořádání těchto akcí jsou pro nás velkou podporou naši dobrovolníci, kteří nám při nich pomáhají.
Tím se podílí na tvorbě aktivního programu pro rodiny s dětmi, získají nové zkušenosti a dovednosti a možnost, jak strávit příjemný den nebo odpoledne. 
Přijďte s námi taky strávit příjemný den a pomoci nám s programem! 

Koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Daniela Dokulilová
Informace na tel.: 731 604 235
Email: dobrovolnici (zavináč) centrumrodin.cz

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz