preloadingpreloadingpreloading


OBJEDNÁNÍ
 
na programy pro rodiče s dětmi

Nabídka práce


25. 5. beseda
Už můžu do práce?!

31. 5. tvoření ke Dni dětí

8. 6. - 29. 6. kurz
Jak se vrátit do práce

9. 6. Noc kostelů

20. 6. beseda
Kdy jít k lékaři?

26. 5. biblické tance

Kalendář akcí ke stažení

Chcete být mailem informováni
o dění u nás?
Zaregistrujte se  
 

Facebook


Návštěvy

Je kolem nás hodně opuštěných lidí, kteří si připadají zbyteční a nepotřební, jsou osamělí a třeba i nešťastní.
Přitom stačí tak málo – jedna chvilka týdně!
Chvilka popovídání, sdílení radosti a společné přítomnosti. A hned mohou mít tito lidi zase pro co žít a na co se těšit!

Naši dobrovolníci jsou zdrojem radosti a světla pro spoustu takových lidí!
Lidí starých, nemocných, opuštěných, znevýhodněných...
Chodí je navštěvovat do domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, na ODN jihlavské nemocnice, do Alzheimer centra nebo i k nim do bytů. Zkrátka všude, kde takoví lidé jsou a potřebují nebo chtějí společnost.

Na půl hodinky, hodinku, dvě hodinky týdně si na ně dobrovolníci udělají čas a jdou si za nimi popovídat, přečtou jim kousek knížky, vezmou je ven na sluníčko na procházku. Jsou s nimi a jsou tu pro ně.
A staří, opuštění nebo nemohoucí lidé pookřávají, tráví svůj čas aktivně, příjemně a je jim zase fajn.

Dobrovolníci k lidem dochází buď po dvojicích, nebo individuálně, jak je komu příjemné a jak se komu chce.
Jde o dlouhodobou pravidelnou činnost, což znamená, že za jedním člověkem chodí pravidelně (zpravidla jednou týdně) pořád stejný dobrovolník (případně dvojice dobrovolníků).
To přináší možnost vytvoření hlubšího vztahu, pocit důvěry a bezpečí pro obě strany.
Lidem takto dobrovolníci (alespoň částečně) nahrazují chybějící rodinu.

Program Návštěvy významně podporuje mezigenerační soužití.
Navazování vztahů mezi starými a mladými lidmi vede k výměně zkušeností, ke zvýšení vzájemného porozumění, toleranci a zodpovědnosti a celkově k velkému vzájemnému obohacení.

Staňte se pro někoho sluníčkem v podmračených dnech!

Koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Daniela Dokulilová
Informace na tel.: 731 604 235
Email: dobrovolnici (zavináč) centrumrodin.cz

Tato dobrovolnická aktivita získala 1. místo v sociální oblasti v kraji Vysočina jako Skutek roku.

image/jpeg


Dětem
Dětem se dobrovolníci věnují ve službách Kamarád, Pohádky a Tvoření.

Kamarád
Na co se vás rodiče zeptají, když přijdete domů ze školy? U nás to bylo každý den to samé: jak bylo ve škole? Co jsi dostal za známky? Jaké máš úkoly?... Otravné, že jo... Ale představte si, že se vás na to nikdo nezeptá. Že s vámi nikdo doma neudělá domácí úkoly. Nebo že se nemáte komu svěřit, že nemáte ve třídě žádného kamaráda nebo hůř, že se k vám spolužáci nechovají hezky. A možná ani vy k nim, protože se snažíte vynutit si jejich pozornost a nejdete na to holt dobrou cestou...

Ve službě Kamarád se dobrovolníci stávají kamarády pro děti, které mají nějaké problémy a potřebují pomoc. Třeba právě s těmi úkoly nebo s učením. Nebo se někomu svěřit se svým trápením. Nebo zkrátka s někým trávit volný čas. S někým, kdo by je povzbudil, kdo by jim pomohl s domácími úkoly, dal jim najevo svůj zájem a motivoval je. A to dělají dobrovolníci.

Dobrovolníci se s dětmi pravidelně schází (většinou jednou týdně zhruba na hodinu, buď v Centru pro rodinu, nebo v místě bydliště dítěte, případně na základní škole, kam dítě dochází), učí se s nimi, povídají, hrají hry a tak dítě povzbuzují a pomáhají mu nabývat zdravé sebejistoty. Stávají se tak jejich kamarády, kteří na ně mají čas, věnují se jim, kterým se mohou svěřit, s kterými si mohou hrát a rozvíjet svoje schopnosti.

Staňte se pro kamarádem pro někoho, kdo kamaráda potřebuje!

Pohádky
Byli jste někdy jako malí v nemocnici? Je to dost hrozné, co? Být jako malý nemocný a zavřený někde sám bez rodičů...
Aby se dětem na dětském oddělení v jihlavské nemocnici trochu ulevilo a zapomněly na svou bolístku, chodí za nimi naši dobrovolníci. Obejdou je na pokojích, zahrají si s nimi hry, popovídají si s nimi, pohrají si s maňásky, zahrají jim pohádku... Zkrátka je nějak příjemně rozptýlí a ukrátí a jim čas, který musí trávit v nemocnici. A hned je toho bolení a smutku v nemocnici o něco míň!

Dobrovolníci chodí na dětské oddělení buď ve dvojici (případně trojici i větší skupince) nebo samostatně, jak se komu chce. V pravidelný čas a frekvenci, jaká komu vyhovuje.
Pojďte pomoci dětem v nemocnici zapomenout na jejich trápení!

Tvoření
Naše organizace Centrum pro rodinu Vysočina pořádá jednorázové akce pro rodiny s dětmi. Jedná se například o dětský karneval, Senohraní, Rodiče rodičům a podobně. Na různých podobných akcích se také spolupodílíme nebo na nich nějakým způsobem pomáháme. Jde například o Pouť na Jáském kopečku, Noc kostelů, akce v Zoologické zahradě Jihlava, spolupracujeme s jihlavskou Charitou apod. Ročně pořádáme nebo se zapojujeme do zhruba 15ti takových akcí.
Při přípravě i pořádání těchto akcí jsou pro nás velkou podporou naši dobrovolníci, kteří nám při nich pomáhají. Tím se podílí na tvorbě aktivního programu pro rodiny s dětmi, získají nové zkušenosti a dovednosti a možnost, jak strávit příjemný den nebo odpoledne. 
Přijďte s námi taky strávit příjemný den a pomoci nám s programem! 
Koordinátorka dobrovolníků:
Mgr. Daniela Dokulilová
Informace na tel.: 731 604 235
Email: dobrovolnici (zavináč) centrumrodin.cz

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz